F. van Lanschot Bankiers

 

 01-08-2005
 20-06-2006
OmgevingIBM Websphere Portal, Java, RUP
RolTechnisch teamleider, lead designer
 

Project
Het project is onderdeel van een uitgebreid programma waarmee van Lanschot haar dienstverlening voor een groot aantal facetten gaat uitbreiden en moderniseren. Hierbij hoort ook een up-to-date Internet strategie waarvan dit project het eerste deel behelst: de publieke website, de applicatie ‘online betalen’ en de applicatie ‘online beleggen’ samenbrengen in één portal oplossing.

Uitvoering
Mijn primaire rol was technisch teamleider van het ‘online betalen’ en ‘online beleggen’ team. Deze laatste was gesitueerd in Mumbai, India. Het opzetten van het offshore project en communicatie proces was hierbij één van mijn kernactiviteiten. Daarnaast heb ik op gebied van architectuur een adviserende rol en op gebied van design een leidende rol vervuld. 

Qua technische architectuur en omgeving alsmede qua organisatie structuur was het FRIS project complex. Het projectresultaat was goed: klant tevreden, applicatie in productie.