Crédit Agricole - Consumer Finance
25-05-2009
31-12-2012
OmgevingJava, SOA, Websphere Portal, Rational Team Concert
RolTeamleider afd. ICT development, Manager afd. Application Management, Architect, Scrum master
 

Functie
De teamleider van de afdeling development, 15 fte (onder ICT, 55 fte) is de schakel tussen het ICT management en het development team. De competenties van development zijn Java/WebSphere, Data Warehouse en ontwikkeling op het System-i/Power Systems platform. De eerste 7 maanden heb ik deze lijnfunctie (ad-interim) bekleed. Belangrijke extra opdracht daarbij was de in beheername van het Java WebSphere portal produkt. Hiervoor moest zowel op competentie als op procesniveau een organisatorische professionaliseringsslag gemaakt worden.

Per 1 januari 2010 vertrok de manager development en ben ik ad-interim manager van de afdeling geworden. Mijn taken werden uitgebreid met zowel HR-taken als het herstructureren van de ICT afdeling. Per 19 juli hebben we nieuwe afdelingen geformaliseerd, waarbij ik het management van de afdeling ‘Application management – front office’ voor mijn rekening heb genomen; een combinatie afdeling van functioneel beheerders en (Java) ontwikkelaars.

9 maanden later heb ik plaats gemaakt voor de nieuwe vaste manager en ben ik mij verder gaan bezig houden met de opzet van het architectuurteam het ontwerp en implementatie van de SOA architectuur.

Parallel hieraan heb ik het software ontwikkelproces (dat was gebaseerd op RUP) omgewerkt naar een Scrum proces. Ik heb de Scrum werkwijze uitgedragen en het management geadviseerd. Mijn laatste rol was die van Scrummaster van een, voor de bank, belangrijk Telefonie project (dat gebruik maakt van de SOA servicelaag).

Operationele uitvoering
  • ScrumMaster
  • Introductie SOA
  • Vormgeven van het architectuurteam
  • Analyse en opstellen acceptatiecriteria beheerafdeling
  • Uitwerken Java development proces (RUP/Scrum)
  • Opstellen portal software (referentie) architectuur en technisch ontwerp documentatie.
  • Refactoring van portal applicatie structuur
  • Werving en selectie ontwikkelaars en functioneel beheerders


Tactische uitvoering
  • Begeleiden en beoordelen van medewerkers (HR)
  • Invoering competence clustering van afdeling development (clusters: Java/WebSphere, Data warehouse en System-i development (RPG))
  • Professionalisen/herstructureren ICT afdeling en begeleiding van de implementatie daarvan.