Werkervaring
Air France/KLM
01-09-2013
 tot heden
OmgevingJava, Angular, Tomcal, Scrum, Agile
RolScrummaster, Delivery lead

Als scrummaster begeleid ik 2 product teams (een Java backend team en een Javascript frontend team) die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, onderhoud en support van het zoekgedeelte van het e-booking websysteem van KLM (www.klm.com). In mijn tweede rol, die van delivery lead, begeleid ik de door de teams gemaakte software aanpassingen naar de live omgeving. Het is tevens mijn taak ervoor te zorgen dat de stappen uit het delivery proces onder de verantwoordelijkheid van het product team worden gebracht. Dit is onderdeel van de agile strategie van Air France/KLM en in het bijzonder het ‘Scaling Agile’ programma waarbinnen ik een trekkersrol voor de product teams vervul.

 
Crédit Agricole - Consumer Finance
25-05-2009
31-12-2012
OmgevingJava, SOA, Websphere Portal, Rational Team Concert
RolTeamleider afd. ICT development, Manager afd. Application Management, Architect, Scrum master
 

Functie
De teamleider van de afdeling development, 15 fte (onder ICT, 55 fte) is de schakel tussen het ICT management en het development team. De competenties van development zijn Java/WebSphere, Data Warehouse en ontwikkeling op het System-i/Power Systems platform. De eerste 7 maanden heb ik deze lijnfunctie (ad-interim) bekleed. Belangrijke extra opdracht daarbij was de in beheername van het Java WebSphere portal produkt. Hiervoor moest zowel op competentie als op procesniveau een organisatorische professionaliseringsslag gemaakt worden.

Per 1 januari 2010 vertrok de manager development en ben ik ad-interim manager van de afdeling geworden. Mijn taken werden uitgebreid met zowel HR-taken als het herstructureren van de ICT afdeling. Per 19 juli hebben we nieuwe afdelingen geformaliseerd, waarbij ik het management van de afdeling ‘Application management – front office’ voor mijn rekening heb genomen; een combinatie afdeling van functioneel beheerders en (Java) ontwikkelaars.

9 maanden later heb ik plaats gemaakt voor de nieuwe vaste manager en ben ik mij verder gaan bezig houden met de opzet van het architectuurteam het ontwerp en implementatie van de SOA architectuur.

Parallel hieraan heb ik het software ontwikkelproces (dat was gebaseerd op RUP) omgewerkt naar een Scrum proces. Ik heb de Scrum werkwijze uitgedragen en het management geadviseerd. Mijn laatste rol was die van Scrummaster van een, voor de bank, belangrijk Telefonie project (dat gebruik maakt van de SOA servicelaag).

Operationele uitvoering
  • ScrumMaster
  • Introductie SOA
  • Vormgeven van het architectuurteam
  • Analyse en opstellen acceptatiecriteria beheerafdeling
  • Uitwerken Java development proces (RUP/Scrum)
  • Opstellen portal software (referentie) architectuur en technisch ontwerp documentatie.
  • Refactoring van portal applicatie structuur
  • Werving en selectie ontwikkelaars en functioneel beheerders


Tactische uitvoering
  • Begeleiden en beoordelen van medewerkers (HR)
  • Invoering competence clustering van afdeling development (clusters: Java/WebSphere, Data warehouse en System-i development (RPG))
  • Professionalisen/herstructureren ICT afdeling en begeleiding van de implementatie daarvan.

 
Nuon/Alliander

 

 16-07-2008
 31-03-2009
OmgevingJava, Web services, SOA, BEA/Oracle Weblogic Server
RolProces coach, designer, software engineer, teamlead
 

Achtergrond
Per 1 juli 2008 is Nuon ‘netwerkbeheer’ (NWB) en Nuon ‘Productie- en levering’ (PLB) opgesplitst in twee afzonderlijke bedrijven. NWB gaat verder onder de naam Alliander. Er is wettelijk bepaald dat, op termijn, de stroommeters die thans in alle huishoudens aanwezig zijn, moeten worden vervangen door “slimme” stroommeters. Dit zijn meters die zelf verbinding hebben met het computernetwerk van het netwerkbedrijf zodat stroomverbruik directer en gedetailleerder kan worden geregistreerd. De netwerkbedrijven geven de informatie over stroomverbruik (meterstanden) door aan de leveringsbedrijven waarmee de consument een overeenkomst heeft gesloten. 
 

Project
Het project is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een middleware product (CTS = Centrale Toegang Server) dat toegang biedt tot de meterstanden aan leveringsbedrijven. Aan één kant dient hiervoor gecommuniceerd te worden met applicaties die meterstanden en informatie over stroommeters bevat. Aan de andere kant wordt middels een beveiligde webservice laag de toegang naar de buitenwereld gerealiseerd.

Uitvoering
Als technisch teamleider van een (Java) development team heb ik diverse webservices geleverd . Mijn werkzaamheden spitste zich toe op de (RUP) disciplines ‘requirements’ (use cases ophalen tot bouwbaar niveau), ‘analysis and design’ (ondersteuning bij totstandkoming van het Software Architectuur Document) en ‘management’ (inschatten van het werk, aansturen van het team). Verder heb ik mij bezig gehouden met de inrichting en bewaking van het development proces dat gebruikt wordt in de “constructie-” of bouwfase van het project.

De laatste twee maanden heb ik tevens ontwerp en bouwactiviteiten vervuld en ondersteun ik de overdracht van de CTS applicatie naar technisch beheer.

 
Wolters Kluwer

 

 01-05-2007
 31-01-2008
OmgevingBEA Weblogic Portal, Java, RUP
RolSoftware architect, engineer
 

Project
Het globale ’content delivery’ platform van uitgeverij Wolters Kluwer, dient remote beschikbaar gemaakt te worden voor client applicaties. Vervolgens zal een generieke (configureerbare) portlet suite worden ontwikkeld die met het platform communiceert. Tevens dient een Portal ontwikkelstraat te worden uitgewerkt en ingericht om effectief, betrouwbaar en snel portal applicaties mee te ontwikkelen.

Uitvoering
Ik ben op dit project i.s.m. met een andere software architect bezig de Wolters Kluwer visie (portal applicatie bouw met herbruikbare configureerbare bouwstenen, snelle time-to-market, flexibele uitbreiding) concreet te definiëren in een architectuur, ontwerp en implementatie. Resultaat is een goed gedocumenteerde en geteste ontwikkelstraat en een basis ‘suite’ van generieke portlets. We hebben hierbij gebruikt gemaakt van RUP als ontwikkelproces, dat ik op maat heb gesneden voor de organisatie.

 
ING Bank Nederland ICT

 

 21-06-2006
 30-04-2007
OmgevingJava, Websphere Applicatie Server, JEE, RUP
RolAssistent software architect/Lead design, engineer
 

Project
De callcenter applicatie van ING Postbank is het centrale systeem dat door callcenter agents wordt gebruikt om Postbank klanten telefonisch van dienst te zijn. Deze applicatie dient vervangen te worden omdat het onderhoud in de nabije toekomst te complex wordt en er behoefte is aan een flexibel uitbreidbaar en toekomstvast systeem gebaseerd op door ING opgestelde interne architectuur/infrastructuur standaarden (GAA/GIA).

Uitvoering
Tijdens dit veelomvattende project heb ik de rollen assistent software architect en lead designer vervuld. In de elaboratie (voorbereidings) fase van het project was ik mede verantwoordelijk voor risico en impact analyses, planning en calculatie en het aansturen van een ontwikkelteam dat een ‘proof of concept’ implementeerde. Later voor het vormgeven van het ‘generieke raamwerk’ en het op maat maken, beschrijven en uitdragen van het ontwikkelproces. Tijdens constructie (bouw) fase was ik vooral bezig met kwaliteitsbewaking (o.a. door reviews) alsmede een deel van de implementatie.

 
F. van Lanschot Bankiers

 

 01-08-2005
 20-06-2006
OmgevingIBM Websphere Portal, Java, RUP
RolTechnisch teamleider, lead designer
 

Project
Het project is onderdeel van een uitgebreid programma waarmee van Lanschot haar dienstverlening voor een groot aantal facetten gaat uitbreiden en moderniseren. Hierbij hoort ook een up-to-date Internet strategie waarvan dit project het eerste deel behelst: de publieke website, de applicatie ‘online betalen’ en de applicatie ‘online beleggen’ samenbrengen in één portal oplossing.

Uitvoering
Mijn primaire rol was technisch teamleider van het ‘online betalen’ en ‘online beleggen’ team. Deze laatste was gesitueerd in Mumbai, India. Het opzetten van het offshore project en communicatie proces was hierbij één van mijn kernactiviteiten. Daarnaast heb ik op gebied van architectuur een adviserende rol en op gebied van design een leidende rol vervuld. 

Qua technische architectuur en omgeving alsmede qua organisatie structuur was het FRIS project complex. Het projectresultaat was goed: klant tevreden, applicatie in productie.

 
Cato Berichtendienst B.V.

 

 28-11-2002
 29-07-2005
OmgevingJava, JBoss Applicatie Server
RolProject leider, lead designer
 

Project
Plato is een centrale webapplicatie waarmee werkgevers berichten kunnen importeren of aanmaken over de status van de dienstbetrekking van hun werknemers (’in dienst treding’/’ziekmelding’). Deze berichten zijn bestemd voor instanties als verzekeringsmaatschappijen en sociale uitvoeringsinstellingen (bijv. GAK). Plato verzorgt tevens de berichtendistributie. De opdracht behelst grondige aanpassing van de volgende onderdelen:

·      Herontwerp en herimplementatie van bestaande applet-servlet architectuur naar JEE architectuur.
·      Verbeteren van performance en gebruiksvriendelijkheid van het import proces.
·      Vervanging van de back-end van Plato; de postkamer, die berichten transformeert, groepeert en verstuurt naar de afnemer.

Uitvoering
Het eerste deel van dit project was ik verantwoordelijk voor de software architectuur en het ontwerp van de applicatie. Ik heb mede het plan opgezet om de applicatie te hervormen en ben de architect van de nieuwe postkamer.In het tweede deel heb ik daarnaast ook de rol van projectleider vervuld (klein team 3-4 personen).

In de loop van 2005 heb ik een omvangrijke transitie begeleid waarbij het beheer van hosting-partij is gewisseld, en de applicatie van platform en database versie.

 
Diverse klanten

 

 01-02-1998
 28-11-2002

OmgevingDivers
Klant/opdrachtOverzicht van diverse klanten en opdrachten van de periode vóór 28-11-2002.
 
Van - totKlantnaam
OmgevingRol

21-10-2002 - 25-11-2002Vola (ING Group)
Java, WebsphereSoftware ontwikkelaar ontwerper

25-09-2002 - 14-10-2002Staatsloterij
BEA Weblogic Portal ServerTeamleider

26-02-2002 - 24-09-2002Hopper Unie
Java, WebsphereSoftware ontwikkelaar, ontwerper

22-10-2001 - 22-02-2002Rabobank International
Java, XMLTechnisch teamleider (ook in UK)

01-01-2001 - 19-10-2001Ahold
Java, Web front-end, XMLOntwerper, coach, teamleider

07-12-2000 - 21-12-2000ING Bank
IntranetAnalist, adviseur

03-10-2000 - 16-11-2000New Monday
Java (JEE)Architect, ontwerper

01-04-2000 - 30-09-2000ABN Amro bank
Java (Visual Age)Software ontwerper, teamleider

01-10-1999 - 01-10-2000De Goudse Verzekeringen
Java (Visual Age)Programeur, junior architect

01-06-1999 - 31-08-1999Stigas GUO Groep
Paradox, MS-AccessAnalist, ontwerper, programmeur

01-03-1999 - 31-05-1999Miss Etam
Java (Apptivity, 4GL)Analist, ontwerper, programmeur

01-01-1999 - 28-02-1999Stigas GUO Groep
Java (Apptivity, 4GL)Analist, ontwerper, programmeur

15-11-1998 - 31-12-1998ABN Amro bank
Java, JBuilderOntwerper, programmeur

01-09-1998 - 14-11-1998Postbank (ING Group)
Visual Basic, MS-AccessSysteem tester, programmeur

01-08-1998 - 15-08-1998Staatsloterij
Java (applet)Analist, programmeur

01-06-1998 - 31-07-1998Fortis
MS-AccessAnalist, programmeur

01-05-1998 - 30-06-1998Capgemini (intern)
Visual BasicProgrammeur